GoTranslators Treguesi botëror i përkthimeve.
Gjeni një përkthyes specialist në fushën tuaj.
  THE ONLY TRANSLATORS DIRECTORY IN 30 LANGUAGES  
Baza e të dhënave e shërbimeve të ndryshme të përkthimit sipas gjuhëve dhe fushave të specialiteteve.
Përkthyes teknikë për të gjitha llojet e përkthimeve.
ISO 8859-1 charset
Albanian
Basque
Bulgarian
Catalan
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Turkish
Ukranian
 
Receive alerts in real time, send messages and communicate with other translators! Become MyGo!
Kërkoni një përkthyes ose një agjenci Kërkoni një përkthyes
ose një agjenci
Gjuha e origjinës :
Gjuha përfundimtare :
 
Fusha e biznesit : Vendi :
Jo e deklaruar
= zgjidhje e gjërë...
   
 
Hapësira e përkthyesve dhe agjencive anëtarë Go
  Rregjistrimi :
  Fjalëkalimi :
Keni harruar fjalëka-
limin tuaj? Klikoni këtu: 
Bëjuni anëtarëve tanë një ofertë pune përkthimi Bëjuni anëtarëve tanë
një ofertë pune përkthimi
 
Minimumi : 300 fjalë
 
 

GoTranslators: mjeti më i mirë për të sjellë më pranë përkthyesit specialistë dhe klientët e tyre tregtarë ose institucionalë.

GoTranslators: përkthyes të pavarur dhe agjenci të specializuara publikojnë aftesitë e tyre ndaj miliona ndërmarrjeve dhe individëve privatë, të cilët përdorin internetin.

 
Të jesh një Përkthyes Go ose një Agjenci Go...
Do të thotë se do të keni një pozicion të mirënjohur në indeksin kryesor të përkthimeve, duke lejuar që klientët t’u shohin nëpërmjet fushave të subjeteve tuaja të specializuara
Do të thotë se çdo ditë ju mund të shihni punët e disponueshme prej klientëve të mundshëm
Do të thotë se sa herë që jeni duke punuar në një përkthim, ju mund të bëni pyetje teknike për kolegët
Do të thotë se mund të shfaqni CV dhe referencat tuaja në Net
Do të thotë se keni mundësinë e përdorimit të mjeteve thelbësorë (fjalorë, grupe njofimesh, lista postare dhe indekse të tjerë që mbulojnë botën e përkthimeve)
Do të thotë se mund të redaktoni hollësitë tuaja të kontaktit (adresë në ueb ose e-mail, numra telefoni, faksi ose telefoni celular, etj.) në kohë reale, pa humbur kontakt me klientët tuaj për asnjë moment të vetëm
Do të thotë se mund të shtoni praninë dhe dukshmërine tuaj në Net pa kosto shumë të lartë reklame.

Qëllimet e GoTranslators janë :
  Të bashkojë përkthyesit specialistë me njëri-tjetrin dhe me klientët e tyre me vetëm disa klikime të një mausi.
Të lehtësojë punët e përditshme duke u ofruar ndërmarrjeve dhe institucioneve një sistem pune ndërlidhës thelbësor.

© GoTranslators 2005. Baza e të dhënave e shërbimeve të ndryshme të përkthimit sipas gjuhëve dhe fushave të specialiteteve.